عباس دیدبان

درباره من

دکتر عباس دیدبان
image

استاد گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/2/1)

استنادات

653

h-index

15

i10-index

22

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1403/2/1)

استنادات

412

مقالات

46

h-index

11

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۲-۱۳۸۶

دکتری

گرونوبل فرانسه

۱۳۷۴-۱۳۷۶

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

۱۳۶۹-۱۳۷۳

کارشناسی

سمنان

تجارب

1394- 1400

مدیر گروه کنترل

دانشگاه سمنان

1393-1397

معاون پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

۱۳۹۰-۱۳۹۳

مسئول بسیج اساتید دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1387-1390 و 1394-1397

معاون دانشکده برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1381-1382

مدیر گروه برق

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اتوماسیون صنعتی

اولویت های پژوهشی

اتوماسیون صنعتی

شبکه های پتری

کنترل دیجیتال

سیستمهای وقایع گسسته

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Control synthesis for manufacturing systems using non-safe petri nets
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2009)
vasiliu A.I, ^عباس دیدبان,
A novel 4H-SiC SOI-MESFET with a modified breakdown voltage mechanism for improving the electrical performance
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY(2011)
^علی اصغر اروجی, ^عباس دیدبان
Implementation of Petri Nets Based Controller using SFC
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2011)
^عباس دیدبان,
New technique to extend the vertical depletion region at SOI-LDMOSFETs
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS(2017)
9112119003, ^علی اصغر اروجی*, ^عباس دیدبان
Design of a high-bandwidth Y-shaped photonic crystal power splitter for TE Modes
International Journal Of Optics And Photonics(2018)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
Accurate modeling of uncertainties based on their dynamics analysis in microgrid planning
SOLAR ENERGY(2017)
9111115004, ^اصغر اکبری فرود*, ^عباس دیدبان
Design of adjustable T-shaped and Y-shaped photonic crystal power splitters for TM and TE polarizations
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2017)
^محمد دانائی*, 9421107004, ^عباس دیدبان
Wind Speed Scenario Generation based on Dependency Structure Analysis
JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS(2018)
9111115004, ^اصغر اکبری فرود*, ^عباس دیدبان
Controller synthesis with highly simplified linear constraints
ASIAN JOURNAL OF CONTROL(2013)
^عباس دیدبان,
Petri Net controller synthesis based on decomposed manufacturing models
ISA TRANSACTIONS(2018)
^عباس دیدبان*, 9111117002
Optimal synchronization of non-smooth fractional order chaotic systems with uncertainty based on extension of a numerical approach in fractional optimal control problems
CHAOS SOLITONS & FRACTALS(2018)
9218024001, ^عباس دیدبان*, ^مجتبی احمدیه خانه سر, علی وحیدیان کامیاب
Lyapunov-Based Nonlinear Disturbance Observer for n-Link Flexible Joint Robot Manipulators
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2018)
8811117007, ^امین نیکوبین*, ^عباس دیدبان
بهینه سازی زمان سفربا ناوگان حمل ونقل عمومی شهری با استفاده از مدل سازی با شبکه های پتری
مدل سازي در مهندسي(2018)
9111117001, ^عباس دیدبان*
استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتریها در بازه های زمانی مختلف
مدل سازي در مهندسي(2019)
9311123001, ^عباس دیدبان*, ^رضا کی پور
Optimal control of non-smooth fractional-order systems based on extended Caputo derivative
(Nonlinear Dynamics )An International Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems(2019)
9218024001, مجتبی احمدیه خانه سر, ^عباس دیدبان*, علی وحیدیان کامیاب
Dual channel optical fiber refractive index sensor based on surface plasmon resonance
OPTIK(2019)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری
دانش و فناوری هوافضا(2019)
9121115001, ^عباس دیدبان*
Hybrid Time Delay Petri Nets as a Mathematical Novel Tool to Model Dynamic System with Current Sample Time
Control and Optimization in Applied Mathematics(2018)
9121115001, ^عباس دیدبان*
Suboptimal time management of discrete event systems with uncontrollable events modeled by Petri nets
ASIAN JOURNAL OF CONTROL(2020)
^عباس دیدبان*, 9218024003
Hollow-core graded index optical fiber refractive index sensor based on surface plasmon resonance
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
: Simplification of a Petri Net Controller in Industrial Systems by Using an Optimization Algorithm
(2013)
^عباس دیدبان, ^علی اصغر اروجی
: Fault Modeling in Discrete Event System Using Petri Nets
ACM TRANSACTIONS ON EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS(2013)
^عباس دیدبان
: بهبود زمان انتظار با استفاده از الگوریتم اولویت دهی بر اساس بالاترین امتیاز در صفوف انسانی
(2012)
^عباس دیدبان
Controller Synthesis Using the Novel Fuzzy Petri Net
International Review of Automatic Control(I.RE.A.CO)(2012)
^عباس دیدبان
An Implementation of the AI-based Traffic Flow Prediction in The Resilience Control Scheme
International Journal of Transportation Engineering(2020)
9311418001, ^عباس دیدبان*, Asad lesani, بهزاد مشیری
Surface plasmon resonance biosensor using inverted graded index optical fiber
PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS(2021)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
Highly sensitive surface plasmon resonance sensor using perforated optical fiber for biomedical applications
OPTIK(2022)
9421107004, ^محمد دانائی*, ^عباس دیدبان
An Executive Model to Improve Reasoning and Realization in Ontology using Fuzzy-Colored Petri Nets
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2021)
9218024002, ^عباس دیدبان*, ^فرزین یغمائی
A METHOD FOR IMPROVING REASONING AND REALIZATION PROBLEM SOLVING IN DESCRIPTIVE LOGIC- BASED AND ONTOLOGY-BASED REASONERS
MALAYSIAN JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE(2022)
9218024002, ^عباس دیدبان*, ^فرزین یغمائی
Reconstructing long-term wind speed data based on measure correlate predict method for micro-grid planning
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2021)
9111115004, ^عباس دیدبان, ^اصغر اکبری فرود*
An Optimal Boolean Approach for Computational Modeling of Gene Regulatory Networks from Temporal Gene Expression Profile
IJE International Journal of Engineering(2022)
9511418001, علیرضا روحانی منش*, ^عباس دیدبان
Optimal path planning for unmanned surface vehicle using new modified local search ant colony optimization
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY(2022)
9318024001, ^عباس دیدبان*
A Novel Approach to Modular Control of Highway and Arterial Networks using Petri Nets Modeling
International Journal of Engineering, Transactions B: Applications(2023)
9311418001, ^عباس دیدبان*, بهزاد مشیری
Controller Design of Hybrid-Time ‎Delay-Petri Nets Based on Lyapunov Theory by Adding Control Places
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2023)
9121115001, ^عباس دیدبان*
Reduction of the reaching time with adaptive slope sliding mode control
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL(2023)
9521418001, ^عباس دیدبان*, سجاد ازگلی
A new sliding mode controller for wind turbine pitch angle control
ASIAN JOURNAL OF CONTROL(2023)
9521418001, ^عباس دیدبان*, سجاد ازگلی
A New Adaptive Controller for the Three ‎Axis Satellite Simulator Based on Continuous ‎Time Delay Petri Nets Tool/ طراحی کنترل‌کننده تطبیقی دید برای شبیه‌ساز سه درجه آزادی ماهواره براساس شبکه پتری تأخیری زمان پیوسته
علوم و فناوری فضایی(2023)
^عباس دیدبان*, علیرضا آهنگرانی فراهانی
Time Series Prediction Using Emotional Neural Networks
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2023)
9912123002, ^فهیمه باغبانی*, ^عباس دیدبان
Safety analysis of Discrete Event Systems using a simplified Petri Net controller
ISA TRANSACTIONS(2014)
^عباس دیدبان, ^علی اصغر اروجی
مدل سازی مدارهای الکتریکی توسط شبکه های پتری با استفاده از کمان های کنترلی افزوده شده
مدل سازی در مهندسی(2014)
^عباس دیدبان
Solving the problem of forbidden states in Discrete Event Systems: A novel systematic method for reducing the number of control places
ASIAN JOURNAL OF CONTROL(2015)
^عباس دیدبان, ^علی اصغر اروجی
A Simple Petri Net Controller by Solving Some Integer Linear Programming Problems
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2014)
^عباس دیدبان, میثم زارعی, ^علی اصغر اروجی
پردازش موازی و بررسی مشکلات آن در سیستم عامل DOS
(1998)
^عباس دیدبان
Reduction of Constraints for Controller Synthesis Based on Safe Petri Nets
AUTOMATICA(2008)
^عباس دیدبان,
Syntheses optimale d un controleur par construction de I ensemble minimal de contraintes
(2005)
^عباس دیدبان
From Forbidden States To Linear Constraints For The Optimal Supervisory Synthesis
(2005)
^عباس دیدبان,
Modeling Continuous Systems Using Modified Petri Nets Model
Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering(2015)
^عباس دیدبان
A novel LDMOS structure using P-trench for high performance applications
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING(2015)
^علی اصغر اروجی, ^عباس دیدبان
مدلسازی و محاسبه نرخ تبدیل عفونت HIV به بیماری ایدز در کودکان به کمک شبکه های پتری فازی FPN
کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی(2015-07-21)
^عباس دیدبان
مدل سازی معادلات فضای حالت با استفاده ازشبکه های پتری
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9121115001*, ^عباس دیدبان
Using of supervisory control theory in emergency shout down control system of an off-shore gas platform
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-01-20)
سیده فاطمه اشرفیان*, ^عباس دیدبان
Output Feedback Controller Design and Modeling of Dynamics Systems Using Petri Nets
3rd Nation and First International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering(2016-02-17)
9121115001*, ^عباس دیدبان
کنترل هوشمند سیستم کنترل بالاست در یک زیردریایی با استفاده از مدل‌سازی با شبکه‌های پتری
هجدهمین همایش صنایع دریایی(2016-10-18)
9311117004, ^عباس دیدبان
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده هوشمند تطبیقی برای کنترل تقاطع با استفاده از روش یادگیری تقویتی
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2016-03-01)
9417051128, ^عباس دیدبان, 9312123001
تشخیص عملکرد ناصحیح ادوات سیستم¬های حمل‌ونقل ریلی با استفاده از شبکه پتری
پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)(2017-11-21)
9411117009, ^عباس دیدبان
Petri Nets Modeling for Fault Detection of Servo Electromechanical Actuator Used in Aircraft
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا(2018-05-11)
علیرضا آهنگرانی فراهانی*, ^عباس دیدبان
Modeling and Controller Design of Nonlinear Dynamical Systems Using Extended-Time Delay-Petri Nets Tool
هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون/ The 7th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA2020)(2021-02-23)
9121115001*, ^عباس دیدبان
برنامه ریزی پویای تطبیقی برای بازی های گرافی زمان گسسته غیرخطی با دینامیک ناشناخته و محدودیت ورودی
پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر(2021-07-12)
9421418001*, ^عباس دیدبان, فرزانه عبداللهی
هم زمانی خوشه در بازی های گرافی زمان گسسته ورودی محدود ناشناخته با الگوریتم های یادگیری تقویتی
اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
^عباس دیدبان, 9421418001, 9611123005
شبیه سازی برنامه های PLC در شرایط واقعی
یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2003-05-06)
^عباس دیدبان
تبدیل برنامه زبان دیاگرام نردبانی ) LD) به برنامه قابل اجرا
دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2002-05-14)
^عباس دیدبان
Feedback Control Logic Synthesis for Non Safe Petri Nets
13th IFAC Symposium on Information Control Problem in Manufacturing(2009-06-03)
^عباس دیدبان,
Solving The Problem Of Forbidden States By Feedback Control Logical Synthesis
IECON 2006(2006-11-07)
^عباس دیدبان,
طراحی مسیر بهینه برای منیپولاتورهای با مفصل انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن مدل موتور و گیربکس
دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی(2011-02-22)
^امین نیکوبین, ^عباس دیدبان
Implementing PN-based Controller With Mutually Exclusive Transitions by SFC
Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society (IECON 09)(2009-11-03)
^عباس دیدبان,
Reducing the number of constraints in non safe Petri Net
International conference on modelling and simulation (ICMS 2011 )(2011-01-25)
^عباس دیدبان
Fail-safe modeling of discrete event systems using Petri nets
International conference on modelling and simulation (ICMS 2011 )(2011-01-25)
^عباس دیدبان
From Forbidden States to Linear Constraints
International conference on modelling and simulation (ICMS 2011 )(2011-01-25)
^عباس دیدبان
طراحی کنترل کننده با روشهای نوین برای سیستمهای صنعتی جهت اجرا بر روی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ایران(2009-10-27)
^عباس دیدبان
تخصیص مناسب منابع در خطوط تولید هنگام درخواست همزمان
اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ایران(2009-10-27)
^عباس دیدبان
طرّاحی مفهومی و مدلسازی پروسه شستشو،خشک کردن وبسته بندی زرشک
اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ایران(2009-10-27)
^عباس دیدبان
کنترل خودکار ازدحام و کاهش زمان انتظار با استفاده از الگوریتم اولویت دهی بر اساس حجم تقاضا در صفوف انسانی
اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ایران(2009-10-27)
^عباس دیدبان
A new idea for having a simplified controller in Discrete Event Systems
اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ایران(2009-10-27)
^عباس دیدبان
Comparative study of buried insulator materials in LDMOSFETs
IEEE R8 International conference on computational technologies in electrical and electronics engineering(2010-07-11)
^علی اصغر اروجی, ^عباس دیدبان
Time management approach on a discrete event manufacturing system modeled by Petri net
هفتمین کنفرانس بین المللی منهدسی صنایع(2010-10-06)
^عباس دیدبان
Safety Control of Manufacturing System After the Occurrence of Fault
دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی(2011-02-22)
^عباس دیدبان
استفاده از تئوری کنترل نظارتی در اتوماسیون خطوط تصفیه پساب به روش MCR
دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی(2011-02-22)
حمیدرضا شیرانی, ^عباس دیدبان
مدل سازی و کنترل سیستمهای هیبرید بادی - فتو ولتائیک با استفاده از شبکه پتری
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق(2012-02-14)
^عباس دیدبان, ^رضا کی پور
A Simple Petri Net controller in Discrete Event Systems
14th INFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing(2012-05-23)
^عباس دیدبان, ^علی اصغر اروجی, حسن اعلا
کنترل ‎‏، سایزبندی و مانیتورینگ سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از شبکه‌های پتری
سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران(2013-01-22)
^عباس دیدبان, ^رضا کی پور
طراحی کنترلر بهینه در سیستم های گسسته پیشامد با استفاده از شبکه های پتری زمان دار
سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران(2013-01-22)
^عباس دیدبان
Designing an optimized controller in industrial system using some integer linear programming problems
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2013-01-20)
^عباس دیدبان, ^علی اصغر اروجی
طراحی کنترلر بهینه برای واگن هدایت شونده خودکار بوسیله شبکه های پتری زماندار
اولین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک(2013-02-13)
^عباس دیدبان
کنترل هوشمند خط تولید نان صنعتی با استفاده از مدل سازی با شبکه های پتری
دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران(2014-02-04)
^عباس دیدبان
ارائه روشی جدید جهت مدل سازی عملگرهای الکترومکانیکی در اجسام پرنده
سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران(2014-03-04)
^عباس دیدبان
مدلسازی سیستم کنترل قطع اضطراری در یک واحد صنعتی هیدرو کربنی با استفاده از تئوری کنترل نظارتی بر مبنای شبکه های پتری
دومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز(2014-09-30)
^عباس دیدبان
شناسايي مدل رفتاري يك سيستم وقايع گسسته با مشخص بودن مدل رفتاري عناصر فعال سيستم
فصيحي مهدي(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش خطاي تخمين وضعيت سلامت باتري هاي ليتيم-يون در خودروهاي برقي و هيبريدي
سقراطي راضيه(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائهيك سناريوي كنترلي جديد به منظور كاهش ظرفيت باتري و ديزل در ريزشبكه
شادي فرزاد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشبيني سريهاي زماني با استفاده از شبكههاي عصبي عاطفي خود سازمانده
رضايي محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي تردد آسانسورهاي گروهي بر اساس دريافت اطلاعات طبقه قبل از ورود
همتي اميد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش كشف و شناسايي ريز پرنده هاي بدون سرنشين
زارع گاريزي هادي(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي بهينه چراغ راهنمايي در سيستم هاي ترافيكي داراي اولويت دهي به حمل و نقل عمومي
اذري علي(تاریخ دفاع: 1400/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش پديده وزوز و زمان رسيدن به سطح در كنترل كننده هاي مود لغزشي
اسماعيلي جاجرم علي(تاریخ دفاع: 1402/07/09) ، مقطع : دكتري
مديريت وكنترل انرژي با استفاده از سيستم هاي چند عاملي در ريز شبكه‌ها
سيفي لادن(تاریخ دفاع: 1400/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش هزينه انرژي الكتريكي در سيستم‌هاي هايبريد با مديريت شارژ و دشارژ باتري‌ها
شرفيه مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي يك شبكه حسگر بي‌سيم چند پرشي با قابليت پشتيباني از استانداردهايSWE
مصطفائي علائي غزاله(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هم زماني خوشه براي بازي‌هاي گرافي زمان گسسته چند عاملي با محدوديت ورودي كنترلي با استفاده از الگوريتم‎هاي يادگيري تقويتي
عرب خابوري مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/02/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب بهينه سطح شارژ و دشارژ باتري براي كاهش هزينه توليد انرژي تجديدپذير با استفاده از اطلاعات هواشناسي
چهري حمزه(تاریخ دفاع: 1400/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، طراحي و بهبود مشخصات حسگر ضريب شكست با استفاده از تار نوري مبتني بر پلاسمون هاي سطحي
نصيري فر روح الله(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
اندازه گيري مقاومت خاك به روش تاخير زماني امواج
نوروزپور محمدحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده‌ي فازي تطبيقي مدل مرجع با تنظيم پارامترهاي بخش مقدم با استفاده از تابع لياپانوف
حسيني فواد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود برنامه دياگرام نردباني كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي با استفاده از خواص شبكه‌هاي پتري
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري فازي براي كنترل زاويه گام توربين بادي سرعت متغير
فرجامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه شناور سطحي زير تحريك با در نظر گرفتن موانع متحرك
وحيد سروش(تاریخ دفاع: 1402/02/25) ، مقطع : دكتري
طراحي مسير بهينه شناور سطحي زير تحريك با در نظر گرفتن موانع متحرك
وحيد سروش(تاریخ دفاع: 1402/02/25) ، مقطع : دكتري
كنترل بهينه عددي سيستم هاي آشوبي مرتبه ي كسري ناهموار بر مبناي مشتق هاي حسابان كسري
حلاجي مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
ارائه روشي جهت تنظيم كنترل كننده PID مرتبه كسري فازي با استفاده ازروش هاي هوشمند
محمدپور سعيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي شبكه حمل و نقل ريلي با استفاده از شبكه پتري جهت تشخيص عملكرد ناصحيح ادوات و سنسورها
اكبري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ساختاري براي بهبود استنتاج معنايي با استفاده از شبكه هاي پتري فازي
شكوهي نيا مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي قابليت اطمينان سامانه اتوماسيون در شناورها با استفاده از شبكه هاي پتري و ارائه راه كار جهت بهبودآن
هجرتي محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل مناسب براي رفتار رانندگي خودروهاي بدون راننده با استفاده از شبكه هاي پتري
مومن نيا زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين استراتژي كنترلي بهينه در سيستم هاي انرژي الكتريكي تركيبي مبتني بر منابع باد وخورشيد
ابراهيمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبكه هاي پتري براي مديريت انرژي درشبكه هاي قدرت
ميرزاپور مغانلو پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه ابزار مدلسازي و طراحي كنترل كننده در شبكه هاي پتري در سيستم هاي ديناميكي خطي
آهنگراني فراهاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عدم قطعيت ها در تعيين ظرفيت بهينه منابع انرژي پراكنده در ريز شبكه‌ها
صالحي بروجني مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : دكتري
تحليل عملكرد شبكه هاي صنعتي بي سيم و ارائه راهكار جهت بهبود سرعت و مصرف انرژي آن
يحيائي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل خودروي خودكار بااستفاده از شبكه هاي پتري هايبريد
عيدي برندق سجاد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساده سازي روشهاي طراحي كنترل كننده در سيستم هاي پيشامد گسسته ي مدل شده باشبكه هاي پتري
زراعت كار هاشم(تاریخ دفاع: 1393/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي سيستم كنترل ترافيك شهري با استفاده از شبكه هاي پتري
حداد مقدم حسين(تاریخ دفاع: 1393/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي تئوري كنترل نظارتي با استفاده از مدلسازي شبكه پتري در سيستم كنترل ايمني اضطراري در يك واحد صنعتي هيدرو كربني
اشرفيان سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بهبود مقاومت حالت روشن در ترانزيستورهاي اثرميدان توان
منصوري حجت اله(تاریخ دفاع: 1394/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك كنترل كننده براي سيستم هاي مدل شده با شبكه هاي پتري پيوسته
نجفقلي صورت ابراهيم(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم كنترل دما و جريان باد جهت خشك كردن بهينه زرشك
تقي خاني مهدي(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد شبكه هاي پتري در طراحي مسير و كنترل ترافيك
حمزئيان ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تردد در سيستم آسانسورهاي گروهي با استفاده از مدل سازي شبكه هاي پتري
عباسي هادي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل پتري در شبكه هاي توليد و انتقال سيستم هاي قدرت
حبيبي كوچكسرائي ايمان(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
هاشمي مرضيه السادات(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بياتي مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زارعي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/11/19) ، مقطع : دكتري
پيش بيني زمان انتظار در سيستم هاي صف انساني
فردوس زاد سپهر(تاریخ دفاع: 1389/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه و كنترلر براي منيپولاتورهاي با مفصل انعطاف پذير
حبيب اللهي عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي مدارهاي الكتريكي با استفاده از شبكه هاي پتري
صبوري راد مقداد(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطا با استفاده از مدلسازي شبكه هاي پتري
رضوي محمد(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دیدگاههای نوین در کنترل سیستمهای صنعتی
دیدگاههای نوین در کنترل سیستمهای صنعتی
دیدگاه‌های نوین در کنترل سیستم‌های صنعتی
دیدگاه‌های نوین در کنترل سیستم‌های صنعتی
زرشک خشکن آفتابی حرارتی
()
زرشک خشک کن آفتابی - حرارتی
()
دستگاه نوبت دهی بر اساس بهینه سازی زمان انتظار
()
طراحی کنترل‌کننده تطبیقی و پایدار بر پایه رویتگر برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی نامعین خطی-ورودی با استفاده از شبکه‌های عصبی عاطفی(ناظر)
(2022-11-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
استفاده از تئوری کنترل نظارتی در PLC   (26 بار دانلود)
نمونه سوال   (8 بار دانلود)
تمرین مدار درس آشنایی   (58 بار دانلود)
آشنایی با مدارهای الکتریکی   (111 بار دانلود)
سرفصل ۱۴۰۰   (112 بار دانلود)
سرفصل دروس برای رشته مهندسی برق ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق8   (91 بار دانلود)
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق7   (75 بار دانلود)
دیدگاههای نوین در کنترل سیستمهای صنعتی   (173 بار دانلود)
آشنایی با PLC‌ و برنامه نویسی راحت و آسان آن، امروزه یکی از دغدغه­ های مهندسین برق و کنترل است.... آنچه در این کتاب به آن پرداخته شده ضمن معرفی مقدمات لازم برای آشنایی با اتوماسیون صنعتی، دیدگاهی نو را در باره چگونگی برنامه نویسی PLC ارائه می­ دهد
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق6   (110 بار دانلود)
مکان هندسی ریشه ها
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق5   (124 بار دانلود)
تحلیل خطای دائمی و مکان هندسی
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق4   (83 بار دانلود)
ارتباط میان قطب و صفر با پاسخ گذرا
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق3   (92 بار دانلود)
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق2   (99 بار دانلود)
یادداشتهای کلاس کنترل دیجیتال فصل چهارم ق۱   (114 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حل تمرین انتهای ترم   (158 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و هشتم   (134 بار دانلود)
حل تمرین انتهای ترم
یادداشت کلاسی فصل هشتم قسمت دوم   (154 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و هفتم   (129 بار دانلود)
فصل هشتم ترانسفورماتور
یادداشت کلاس درسی فصل هشتم ق۱   (166 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و ششم   (137 بار دانلود)
فصل هشتم قسمت اول (تزویج)
یادداشت کلاسی جلسه بیست و پنجم   (149 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و پنجم   (125 بار دانلود)
فصل هفتم توان در حالت دائمی سینوسی
یادداشت کلاس درسی فصل هفتم قسمت سوم   (159 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و چهارم   (133 بار دانلود)
فصل هفتم قسمت سوم امپدانس و پاسخ فرکانسی
یادداشت کلاس درسی فصل هفتم قسمت دوم   (170 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و سوم   (134 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل هفتم قسمت اول   (169 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و دوم   (143 بار دانلود)
فصل هفتم حالت دائمی سینوسی ق۱ معرفی فازور
فیلم درس وقایع گسسته شبکه های پتری 1   (161 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل ششم قسمت دوم   (146 بار دانلود)
فیلم جلسه بیست و یکم   (157 بار دانلود)
فصل ششم انتگرال کانولوشن (ق۲)
یادداشت کلاس درسی فصل ششم قسمت اول   (168 بار دانلود)
فیلم جلسه بیستم   (140 بار دانلود)
فصل ششم مبانی مدارهای خطی (ق۱)
یادداشت کلاس درسی فصل پنجم قسمت چهارم   (193 بار دانلود)
فیلم جلسه نوزدهم   (128 بار دانلود)
فصل پنجم نوسان پایداری و مقاومت منفی
یادداشت کلاس درسی فصل پنجم قسمت سوم   (147 بار دانلود)
فیلم جلسه هجدهم   (142 بار دانلود)
مدارهای مرتبه دوم معادلات حالت (قسمت سوم)
یادداشت کلاس درسی فصل پنجم قسمت دوم   (189 بار دانلود)
فیلم جلسه هفدهم   (157 بار دانلود)
مدارهای مرتبه دوم قسمت دوم
یادداشت کلاس درسی فصل پنجم قسمت اول   (183 بار دانلود)
فیلم جلسه شانزدهم   (161 بار دانلود)
مدارهای مرتبه دوم قسمت اول
یادداشت کلاس درسی فصل چهارم قسمت سوم   (154 بار دانلود)
فیلم جلسه پانزدهم   (179 بار دانلود)
مدارهای مرتبه اول قسمت سوم
یادداشت کلاس درسی فصل چهارم قسمت دوم   (154 بار دانلود)
فیلم جلسه چهاردهم   (159 بار دانلود)
مدارهای مرتبه اول قسمت دوم
یادداشت کلاس درسی فصل چهارم قسمت اول   (188 بار دانلود)
فیلم جلسه سیزدهم   (156 بار دانلود)
مدارهای مرتبه اول قسمت اول
یادداشت کلاس درسی فصل سه ستاره   (148 بار دانلود)
فیلم جلسه دوازدهم   (152 بار دانلود)
تقویت کنندههای عملیاتی
فیلم درس وقایع گسسته   (185 بار دانلود)
زنجیره مارکو
یادداشت کلاس درسی فصل سوم قسمت پنجم و شروع فصل سه ستاره   (140 بار دانلود)
فیلم جلسه یازدهم   (143 بار دانلود)
فصل سوم نقطه کار و سیگنال کوچک، ترکیب سری و موازی سلف و خازن و شروع فصل تقویت کنندههای عملیاتی
یادداشت کلاس درسی فصل سوم قسمت چهارم   (157 بار دانلود)
فیلم جلسه دهم   (141 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل سوم قسمت سوم   (195 بار دانلود)
فیلم جلسه نهم   (151 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل سوم قسمت دوم   (211 بار دانلود)
فیلم جلسه هشتم   (150 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل سوم قسمت اول   (210 بار دانلود)
فیلم جلسه هفتم   (163 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل دوم قسمت سوم   (169 بار دانلود)
معرفی خازن - سلف و منابع وابسته
فیلم جلسه ششم   (178 بار دانلود)
یادداشت کلاس درسی فصل دوم قسمت دوم   (176 بار دانلود)
فیلم جلسه پنجم   (195 بار دانلود)
فصل دوم قسمت دوم
یادداشت کلاس درسی فصل دوم قسمت اول   (167 بار دانلود)
فیلم جلسه چهارم   (220 بار دانلود)
فصل دوم اجزای مدار قسمت اول
یادداشت کلاس درسی فصل اول KVL و KCL   (180 بار دانلود)
فیلم جلسه سوم   (167 بار دانلود)
فصل اول قانون KCL ‌ وKVL
یادداشت کلاس درسی یاد آوری مفاهیم الکتریکی   (174 بار دانلود)
فیلم جلسه دوم   (184 بار دانلود)
یاد اوری مفاهیم الکتریکی
یادداشتهای درسی سرفصل و سیستمهای الکتریکی   (164 بار دانلود)
فیلم جلسه اول   (180 بار دانلود)
سرفصل درس و سیستمهای الکتریکی
قانون KCL ‌و KVL   (458 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مفاهیم پایه   (311 بار دانلود)
یادداشتهای درسی سرفصل و سیستمهای الکتریکی   (344 بار دانلود)
سه فاز   (370 بار دانلود)
نرم افزار TCT   (338 بار دانلود)
عکس اتصالات حلقه بسته سیستم دما   (513 بار دانلود)
عکس پانل آزمایشگاه کنترل دیجیتال   (474 بار دانلود)
عکس پانل آزمایشگاه قسمت دیجیتال   (487 بار دانلود)
تمرین ۱۵ فصل ۶   (507 بار دانلود)
دستورالعمل آزمایشگاه   (1232 بار دانلود)
یادداشت کلاسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی چاپر (مبدل دی سی به دی سی)   (590 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حل تمرین فصل ۸   (506 بار دانلود)
یادداشت کلاسی فصل ۸ ترانسفورماتور   (469 بار دانلود)
یادداشت کلاسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دیمر تک فاز   (519 بار دانلود)
یادداشت کلاسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی سیکلو کانورتر و سه فاز   (530 بار دانلود)
یادداشت کلاسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی اینورتر   (488 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حل تمرین ۴   (433 بار دانلود)
یادداشت کلاسی فصل ۸ تزویج   (509 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حالت دائمی سینوسی ۴   (444 بار دانلود)
نتیجه کوییز ۳ مدار۱   (497 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حالت دائمی سینوسی۳   (442 بار دانلود)
فیلم آموزش کوتاه SFC   (513 بار دانلود)
https://www.aparat.com/v/hZnLi/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%DB%8C_SFC_%D8%AF%D8%B1_ISPSOFT_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
یادداشت کلاسی حل تمرین ۳   (410 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حالت دائمی سینوسی۲   (486 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حالت دائمی سینوسی ۱   (445 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مبانی مدارهای خطی۲   (426 بار دانلود)
نتیجه کوییز ۱مدار۱   (455 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مبانی مدارهای خطی   (441 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مدارهای مرتبه2 (5)   (481 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حل تمرین (1)   (427 بار دانلود)
یادداشت کلاسی حل تمرین (2)   (428 بار دانلود)
جزوه درس مباحث ویژه   (437 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مدارهای مرتبه2 (3)   (486 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مدارهای مرتبه2 (2)   (427 بار دانلود)
یادداشت کلاسی مدارهای مرتبه2 (1)   (526 بار دانلود)
نتیجه کوییز ۲ مدار۱   (573 بار دانلود)
ویدئوی کلاس آموزش HMI قسمت اول   (550 بار دانلود)
ویدئوی کلاس آموزش HMI قسمت دوم   (482 بار دانلود)
ویدئوی کلاس آموزش WPLsoft قسمت اول   (496 بار دانلود)
یدئوی کلاس آموزش WPLsoft قسمت دوم   (536 بار دانلود)
آموزش نرم افزار TCT   (643 بار دانلود)
کاتالوگ برنامه نویسی HMI دلتا   (551 بار دانلود)
برنامه نویسی HMI   (572 بار دانلود)
دستورالعمل استفاده از ISPsoft   (674 بار دانلود)
کاتالوگ برنامه نویسی دلتا   (4707 بار دانلود)
آدرس سایت دلتا جهت نرم افزارهای برنامه نویسی   (415 بار دانلود)
https://downloadcenter.deltaww.com/en-US/DownloadCenter?v=1&dataType=8&version=ENG&q=WPLSoft
تمرین مدار 1 فصل سوم تکمیلی   (453 بار دانلود)
تقویت کننده عملیاتی   (547 بار دانلود)
محاسبه همزمان مقاومت معادل و ولتاژ تونن   (587 بار دانلود)
نمونه سوال مدار ۱ پایانترم   (638 بار دانلود)
نمونه سوال المپیاد دانشجویی برق   (557 بار دانلود)
نمونه سوال آشنایی با مهندسی برق   (529 بار دانلود)
نمونه سوال مکاترونیک ۱   (559 بار دانلود)
پاسخ سوالات میانترم ۹۸۱   (491 بار دانلود)
جزوه کنترل دیجیتال ق3   (551 بار دانلود)
جزوه کنترل دیجیتال ق1   (679 بار دانلود)
جزوه کنترل دیجیتال ق2   (534 بار دانلود)
تمرین کنترل دیجیتال سری 1   (544 بار دانلود)
سنسورها   (667 بار دانلود)
برنامه نویسی   (554 بار دانلود)
PLC   (633 بار دانلود)
اسلاید معرفی رشته کنترل   (603 بار دانلود)
تمرین کنترل دیجیتال سری 2   (481 بار دانلود)
اسلاید معرفی رشته الکترونیک   (532 بار دانلود)
اسلاید معرفی رشته قدرت   (544 بار دانلود)
اسلاید معرفی رشته مخابرات   (538 بار دانلود)
سیستمهای مکاترونیکی   (596 بار دانلود)
تمرین کنترل دیجیتال سری 5   (509 بار دانلود)
تمرین سری 10   (421 بار دانلود)
تمرین سری ۹   (504 بار دانلود)
تمرین سری ۸   (684 بار دانلود)
نمونه سوال مدار 941   (493 بار دانلود)
جزوه شبکه های پتری   (585 بار دانلود)
نمونه سوال وقایع گسسته   (529 بار دانلود)
تمرین کنترل دیجیتال سری4   (446 بار دانلود)
تمرین کنترل دیجیتال سری 3   (512 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم مدار 891   (569 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم مدار1   (701 بار دانلود)
تمرین سری 4   (516 بار دانلود)
تمرین سری ۶   (573 بار دانلود)
تمرین سری 5   (524 بار دانلود)
تمرین سری 1   (638 بار دانلود)
نمونه سوال مدار1   (549 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیستمهای وقایع گسسته   (658 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کنترل
مدارهای الکتریکی 1   (688 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایشها
کنترل دیجیتال   (565 بار دانلود)
رشته : برق , گرایش : کنترل

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
adideban@semnan.ac.ir
(+98)2331532698

فرم تماس